2 girls 1 cup

A Capurs stè u mer

A Capurs stè u mer
tu no siende p’rcè
na tien u’ nes

A Capurs stè la reggein
tu nalla veit
p’rcè javet
sop’o P’scein

A Capurs stonne i c’res
tu najaccuogghj
p’rcè nanzi bbuon
a ddè nu ves

A Capurs stonn i rose
ma atteve nande pjascene
p’rcè ne se r’jalè…

Cusse jè nu paeis
Dd’ mer, d ros d c’res
e d reggein, p’cchet
p chidde ca no sap’n
pour ca u ten’n v’cein..

lillino patano