2 girls 1 cup

I CAZZAVOUNE

Aqquanne ven’ne i votazioune
Capurs d’vende n’alde paeise:
tutte jess’ne com e cazzavoune
aqquanne fernesce d’ chjove.

Abb’vescene tutt’
i bbuone e i brutt
e acchemmenzene a parlè
d’ politeche jinze cas’re
e menze a la chjazze.

I votazioune arres’megghjene
a la fest’ d’la Madonn du Puzz
p’la ggend ca s’ mov, pu mov’mende
ca se vet, pi man’fiest
e pi comizje ca se fascene.

B’sogna deisce però ca appreim
i comizje i s’ndevene de cchiu’ cr’stien,
mo se jouse ca u cand’det port’
tutte a mangè a la pizzerì
o pour o r’storande.

La polit’che è d’v’ndet
na bbona manget…
aggirene i solde, i telefonein,
i bbuon d’la benzein,
jassegn’, i ball e i vizje.

Appreim s’ sendev, s’ scr’vev,
s’ gr’dev..mo è d’vendet
tutt chiu’ all’acque d’ rose.

S’ mange e s’bev, s’approfitte
du m’mend e avaste.

La dì a dopp di votazioune
è fernout tutte:
chidde ca vengene s’ spart’n
la tort e jalde, i cazzavoune,
s’arretirne jinze caser
a far’s i cazz’ jore
e nangen frech’ chiu’ nudde de n’scioune!

lillino patano